top of page
20191025_220642.jpg

Thông điệp từ Giám đốc học thuật

Hệ thống Anh ngữ Nancy

IMG_20190909_085810.jpg

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng môi trường sư phạm chuyên nghiệp, lấy học viên làm trung tâm. Dựa trên tư duy phát triển năng lực cá nhân và hướng tiếp cận phương pháp giáo dục truyền tải thông tin qua ba kênh tiếp thu là nhìn, nghe và vận động, chúng tôi đã, đang thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Và từng bước hoàn thành mục tiêu chuẩn mực giáo dục quốc tế. Mang đến giá trị nhân văn làm hành trang cho các bạn học viên.

Ms_Huong_signature.png

Ms. Huong Nguyen, Academic Director

Đội ngũ Anh ngữ Nancy

20201120_223404.jpg
1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Phong Chu

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Hien Vu

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Dao Nguyen

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Sharif

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Thai Do

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Linh Nguyen

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Hoai Le

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Alexandria

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Thu Luong

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Linh Nguyen

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Huyen Nguyen

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Igor

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Thu Le

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Tam Truong

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Gam Pham

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Hein

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Linh Ung

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Thuy Ly

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Thu Pham

Consultant

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Taijain

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Huyen Nguyen

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Giang Tra

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Giang Nguyen

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Tien Tran

Driver

1_logo Nancy English center_edited.png
Mr. Truong Pham

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Duyen Le

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Le Ngo

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Linh Pham

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Huyen Ngo

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Oanh Le

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. Ngan Nguyen

Teacher

1_logo Nancy English center_edited.png
Ms. linh nguyên

Teacher

bottom of page