top of page
20191025_220642.jpg

Thông điệp từ Giám đốc học thuật

Hệ thống Anh ngữ Nancy

IMG_20190909_085810.jpg

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng môi trường sư phạm chuyên nghiệp, lấy học viên làm trung tâm. Dựa trên tư duy phát triển năng lực cá nhân và hướng tiếp cận phương pháp giáo dục truyền tải thông tin qua ba kênh tiếp theo là nhìn, nghe và vận động, chúng tôi đã đang thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Và từng bước hoàn thành mục tiêu  chuẩn giáo dục quốc tế. Mang đến giá trị nhân văn làm hành trang cho các bạn học viên.

Ms_Huong_signature.png

Cô Hương Nguyễn, Giám đốc Học vụ

Đội ngũ Anh ngữ Nancy

20201120_223404.jpg
1_logo Nancy English center_edited.png
anh phong chủ

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Hiền Vũ

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Đào Nguyên

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
ông Sharif

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Anh Thái Đỗ

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Linh Nguyễn

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Hoài Lê

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Alexandria

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Anh Thư Lương

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Linh Nguyễn

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Huyền Nguyễn

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
Ông Igor

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Anh Thư Lê

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Tâm Trường

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Gấm Phạm

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
anh Hiền

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Linh Ứng

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Thúy Ly

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Chị Thu Phạm

Tư vấn

1_logo Nancy English center_edited.png
Ông Taijain

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Huyền Nguyễn

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Giáng Trà

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Giang Nguyễn

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
anh Tiến Trần

Người lái xe

1_logo Nancy English center_edited.png
Anh Trường Phạm

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Duyên Lê

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Lê Ngô

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Chị Linh Phạm

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Huyền Ngô

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Chị Oanh Lê

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
Cô Ngân Nguyễn

Giáo viên

1_logo Nancy English center_edited.png
cô linh nguyên

Giáo viên

bottom of page