top of page

TRÌNH TRÌNH HỖ TRỢ HỌC TẬP 2021

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh đầu năm 2021, Hệ thống Anh ngữ Nancy đồng hành cùng Quý phụ huynh và các bạn học viên thông qua chương trình Hỗ trợ Học tập 2021. Đây là chương trình kết hợp giữa các bài giảng. trực tuyến cùng hệ thống bài tập, bài kiểm tra và hướng dẫn, giải đáp do các giáo viên của Hệ thống Anh ngữ Nancy chuẩn bị. Các tài liệu học tập sẽ được chia thành các mục, từ lớp 1 đến lớp 10. Quý phụ huynh truy cập vào từng lớp của con em mình để nhận bài giảng, bài tập. Thông tin của các thầy cô phụ trách khối lớp sẽ được đính kèm trong mỗi mục.

ANH NGỮ VÀNG - TƯƠNG LAI TÁI SÁNG

bottom of page